DSpace Repository

Die kerugmatiese en korrelasiemotief in die homiletiek : die hermeneuties-homiletiese beginsels van Barth en Tillich beoordeel volgens die hermeneutiek van Gadamer

This item appears in the following Collection(s)